Ulas Özdemir

Location:
Istanbul, Tu
Type:
Artist / Band / Musician
Genre:
Folk / Fusion / Freestyle
Site(s):
Label:
KALAN Music
Type:
Major
Ulaş Özdemir
1976 yılında Maraş'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Maraş'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü'nde üç yıl okuduktan sonra girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde etnomüzikoloji eğitimi alarak mezun oldu. Aynı okulda master çalışmasını tamamlayan Özdemir, Sanat ve Tasarım Doktora çalışmasına devam etmekte, çeşitli okullarda müzik dersleri vermektedir.
Lise yıllarında babasıyla birlikte, güçlü bir halk müziği geleneğine sahip olan Maraş ili ve çevresinde derleme çalışmalarına yöneldi. Aynı yıllardan itibaren haftalık dergilerde müzik yazıları yazmaya başladı. Bugüne kadar pek çok dergi, gazete ve internet sitesinde müzik yazıları yayınlandı.
Alevi-Bektaşi müziği ve Anadolu'daki farklı etnik grupların müziklerine odaklanan derleme çalışmalarının yanı sıra İran'da yaşayan Ehl-i Haklarla ilgili çalışmalar yaptı. Ali Akbar Moradi, Kayhan Kalhor, Sussan Deyhim, Mamak Khadem ve Niyaz gibi İranlı sanatçılara, gruplara bağlama ve sesiyle eşlik etti.
Türkiye, Avrupa ülkeleri, Amerika ve Kanada'da çeşitli konserlerin yanı sıra San Francisco, Sfinks, Brosella, Babel Med gibi dünya müziği festivallerinde yer aldı. Bu konserlerde Alevi-Bektaşi müziğinin geleneksel çalgıları dede sazı ve ruzbayla örnekler seslendirdi. Aynı zamanda Alevi-Bektaşi müziğiyle ilgili çeşitli sunumlar yaptı.
Bugüne kadar film, dizi, belgesel müziği çalışmaları da yapan Özdemir, görüntülü ortamlar için yazdığı müziklerde, yaşadığı coğrafyanın farklı müzik kültürlerine göndermeler içeren beste ve düzenlemeler yapmaktadır.
Özdemir, 1997-2010 yılları arasında Kalan Müzik'te yapım sorumlusu ve yapımcı olarak çalıştı.
_________________________________________________________________
Born 1976 in Maras, Ulas Ozdemir completed primary, middle and high school in Maras. After attending İstanbul University, Political Science Faculty, Department of Finance for three years, he entered Yildiz Technical University and earned his Ethnomusicology Master's Degree from the Art and Design Faculty, Department of Music and Performing Arts. He is still working on his phd thesis at the same department and giving music classes in different universities.
During his high school years, he began collecting folk music with his father in Maras province, which has a rich folk music tradition. During the same years, he began publishing articles on music in weekly magazines. He has published articles in many magazines, newspapers and internet sites.
Along with collection efforts focused on the music of the Alevi-Bektasis and the different ethnic groups of Anatolia, he has conducted works with Ahl-i Haqq communities in Iran. He has also accompanied such Iranian artists and ensembles as Ali Akbar Moradi, Kayhan Kalhor, Sussan Deyhim, Mamak Khadem and Niyaz on baglama and vocal.
He has participated in a variety of concerts in Turkey and abroad, as well as world music festivals such as the San Francisco, Sfinks, Brosella and Babel Med festivals, performing on the traditional instruments of Alevi-Bektasi music, the dede sazi and ruzba, He has also given several lectures on Alevi-Bektasi musical culture.
He also has composed film scores and written arrangements that employ a broad array of instruments, with references to various music cultures from his country.
Between 1997-2010, he has worked for Kalan Muzik as producer and production director.
0.02 follow us on Twitter      Contact      Privacy Policy      Terms of Service
Copyright © BANDMINE // All Right Reserved
Return to top