Gilbert Martini Interview @ Deejay TV HR - Video
PUBLISHED:  Sep 13, 2012
DESCRIPTION:
Deejay Televizija donosi ekskluzivni Intervju sa Dj Gilbertom Martinijem iz Njemačke,koji je ovo ljeto nastupao na Korčuli u klubu Boogie Jungle zajedno sa Dj Akademijom. Govori o tome što misli o Dj Akademiji, Radiju Deejay, kako je upoznao Damira Ludviga, što misli o polaznicima Akadmeije kojima je i predavao na prvom terminu 10. generacije u klubu Fly bar , kakva je cena u Njemačkoj, spominje suradnju sa Damirom Puškarom, polaznikom 2. generacije itd.

Intervju i prijevod:
Mirsad Paloš, polaznik 10 generacije Dj Akademije koji je dobio priliku osim sviranja, okušati se i kao novinar.

Produkcija: Deejay TV, srpanj 2012.

http://www.deejay.hr
http.//www.djakademija.hr
follow us on Twitter      Contact      Privacy Policy      Terms of Service
Copyright © BANDMINE // All Right Reserved
Return to top