iLDjARN - NiDHOGG Norse [full E.P.] - Video
PUBLISHED:  Jan 08, 2014
DESCRIPTION:
Recorded march 1993.

1. Mørklagt Sti 00:00
2. Svarte Hjerter 03:51
3. Nattens Ledestjerne 06:17
4. Natt og Tåke 09:10
____

1.
En mørklagt sti - slynger seg - innover mot - den svarte ås
Der jeg igjen - skal føle denne lyst
Der jeg igjen - begår denne dåd
Fører meg dithen - hvor timene står stille
Tar meg med - dit hvor årene går

Her har prest - og menigmann - stått den store - den store prøve
Her jeg igjen skal føle denne lyst
Her jeg igjen - begår denne dåd
Stien går hit - hvor timene står stille
Stien tar meg med - dit hvor årene går

Jeg bygger her - et monument - her skal - neste døde råtne
Her jeg igjen - skal føle denne lyst
Her jeg igjen - begår denne dåd
Stien går dit - hvor timene står stille
Tar meg med - dit hvor årene går
Årene går
Årene går
Årene går


2.
Møt meg
Der vegene skilles
Der æsene kjempet
Der gudene falt

Til holmgang
Med våpen i hånd
Over en kvinne
Vi begge elsket

Hat i våre - svarte hjerter
Frykt i våre - mørklagte sinn
Mørklagte sinn


3.
End deres liv - for mørkets sak - dette siste offer - gir den fullendte frelse
Send dem bort - langt avsted - med knivens egg - i månens lys

Svart som hatets - ledestjerne
Jeg når dette mørkets - skjendige alter

Vår tørst skal slukkes - vår hunger stilles - av knivens egg - i månens lys

Svart som hatets - ledestjerne
Jeg når dette mørkets - skjendige alter

Den siste skål - med blod er tømt - i pris til alle - mørkets makter

Svart som hatets - ledestjerne
Jeg når dette mørkets - skjendige alter


4.
For dine øyne et syn
I den svarte ro
Den største skyld
Som jeg bar på

Inn i Natt og tåke - inn i hatets mørke
Der i fred og hvile - vil jeg døden møte

Inn i Natt og tåke - inn i hatets mørke
Der i fred og hvile - vil jeg døden møte

Inn i Natt og tåke - inn i hatets mørke
Der i fred og hvile - vil jeg døden møte
____

Originally released by Nocturnal Art Productions, ECLIPSE002.
@ discogs:
http://www.discogs.com/Ildjarn-Nidhogg-Norse/release/462284

Re-released by Eisenwald Tonschmiede, Eisen071.
@ discogs:
http://www.discogs.com/Ildjarn-Nidhogg-Norse-Svartfr%C3%A5d/release/4531475

Natt og Tåke, early version:
https://www.youtube.com/watch?v=_SKjmL72WGE
follow us on Twitter      Contact      Privacy Policy      Terms of Service
Copyright © BANDMINE // All Right Reserved
Return to top