Toma Bebic - Ca smo na ovom svitu LYRICS - Video
PUBLISHED:  Oct 17, 2014
DESCRIPTION:
Artist: Toma Bebić - Ča smo na ovom svitu 1973.

Riječi ove predivne pisme:

ča smo na ovon svitu,
ča smo na ovon svitu,
ča smo na ovon svitu,
čovik se upita.
ča smo na ovon svitu,
čovik se upita.

Kad su puna justa,
kad se vino lije,
kad jema vele fjorini,
glende i šulaci,
namisto ovi da plače,
od srca se smije.

namisto ovi da plače,
od srca se smije.
ča smo na ovon svitu,
kad je zivot taki,

ča smo na ovon svitu
čovik se upita.

ča se more kad je život taki,
dokle jednon lipo cvita cviće,
dotle drugom samo drača niče.
ča se more kad je život taki.

A čoviku svakon malo triba,
kad se rodi ni naramak slame,
kad otegne sve je crna zemja,
ne triba mu ni dva paša jame eeee.
ča smo na ovon svitu,
kad je zivot taki,
ča smo na ovon svitu
čovik se upita.
follow us on Twitter      Contact      Privacy Policy      Terms of Service
Copyright © BANDMINE // All Right Reserved
Return to top