Prilično Prazni - dalje idem sam - (Live!) - Video
PUBLISHED:  Jul 13, 2012
DESCRIPTION:
- dalje idem sam -
"live" 02.V 2009,20 godina Šahta!

Danas pravim sam,korak ili dva.
Na svom` putu uspona i padova.
Okrećam se,gledam prošlost kako
mi se smeje.
Sada znam,sad` sam siguran.

Danas - to sam ja.Živim svoj san.
Spreman,do daske nadrkan.
Ali dobro je kad` znam - gde je početak,
gde je kraj.
Jer sad` je čas,kada jako udaram.

Ne treba mi niko,
ne treba mi...
Dalje idem sam.

Danas to sam ja,živim svoj san.
Spreman - do daske nadrkan.
Za neke sam dobar,
za neke bitanga.

Neću sa vama.
Dalje idem sam - s` vama više nikada!

samo borbeno! Prilično PRAZNI
- BGD street punk -
follow us on Twitter      Contact      Privacy Policy      Terms of Service
Copyright © BANDMINE // All Right Reserved
Return to top