Mari Boine -- In The Hand Of The Night (Mungolian Jet Set remix) - Video
PUBLISHED:  Dec 05, 2011
DESCRIPTION:
Prawdziwa odmienność, zrobiona z najdelikatniejszych zbliżeń, z cudownych dostrojeń się do świata, nie może spełniać się jednostronnie: wyciągniętej ręce musi odpowiadać jakaś inna, z zewnątrz, skądinąd. —Julio Cortázar — "Gra w klasy"
follow us on Twitter      Contact      Privacy Policy      Terms of Service
Copyright © BANDMINE // All Right Reserved
Return to top