Minh Tuyết, Quang Dũng, Khánh Ly - LK Trịnh Công Sơn / PBN 103 - Video
PUBLISHED:  Apr 10, 2017
DESCRIPTION:
Liên Khúc Trịnh Công Sơn:
**Minh Tuyết - Còn Tuổi Nào Cho Em 0:00
**Quang Dũng - Tuổi Đá Buồn 6:00
**Khánh Ly - Xin Trả Nợ Người 11:24
Paris By Night 103 - Tình Sử Trong Âm Nhạc Việt Nam

#thuynga #khanhly #trinhcongson
©2011 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Thuy Nga Youtube: http://bit.ly/ThuyNgaParisByNight
☞ Thuy Nga Karaoke: http://bit.ly/ThuyNgaKaraoke
☞ Thuy Nga Radio: http://bit.ly/ThuyNgaRadio
☞ MC Nguyễn Ngọc Ngạn Youtube: http://bit.ly/NguyenNgocNgan_Official
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ Instagram: https://www.instagram.com/thuynga_official/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com
follow us on Twitter      Contact      Privacy Policy      Terms of Service
Copyright © BANDMINE // All Right Reserved
Return to top